Vellerup Sommerby Vandværk

I Vellerup Sommerby har vi vores eget vandværk, der leverer vel nok Danmarks bedst smagende vand til 899 husstande.


Har du brug for hjælp?

Vores kontaktoplysninger findes her.


Hårdhedsgrad

Vandet i Vellerup Sommerby hentes op fra undergrunden via de to boringer, der er placeret på græsplænen bag vandværket.

Vandet hentes op fra et kalkmagasin beliggende i 50-70 meters dybde og er samme geologiske aflejring som ses på Møns Klint.


Vandet har derfor en høj naturlig hårdhed på 18 °dH (hårdt).

SMS-service

Husk at holde dit tlf.nr opdateret via medlemsportalen, hvis du ønsker, at modtage SMS-servicebeskeder fra vandværket.


Beskeder udsendes f.eks. ifm. ledningsbrud eller vedligeholdelsesarbejder, hvor det er nødvendigt at lukke for vandet i en begrænset periode.


Du finder medlemsportalen her

Aflæsning af vandforbrug

Det enkelte medlem er selv ansvarlig for, at aflæse vandforbruget ved hvert årsskifte, og melde dette til vandværket via Medlemsportalen.

Vandmåleraflæsningen kan indtastes under menupunktet Stamdata.


Aflæsningen skal derudover oplyses til Novafos (Frederikssund Kommune) ift. afregning af afledningsafgift til kloakering og renseanlæg.


Ved salg af ejendom overgår sælgers forpligtelser til køber. Se afnittet 'Ejerskifte'.

Opdatering af grundejeroplysninger

Bemærk, at Vellerup Sommerby Vandværk ikke henter oplysninger fra folkeregisteret, men udelukkende bruger de oplysninger, du har videregivet.


Den e-mail og bopælsadresse du oplyser og som fremgår af medlemsportalen, vil derfor være den hvortil al post og information samt alle opkrævninger fra vandværket sendes.


Det er derfor vigtigt at du holder oplysningerne opdateret. Dette gøres under 'Stamdata' i Medlemsportalen.


Alternativt kan du skrive en e-mail til (kontakt@velsomvand.dk), hvis du ændrer e-mail eller adresse.

Ejerskifte

Det er vigtigt at du husker at melde ejerskifte ifm. køb/salg af en ejendom.


Som oftes vil det imidlertid være ejendomsmægleren, der søger for at fremsende information om den nye ejer af ejendommen.


Så snart vandværket modtager de nødvendige informationer om den nye ejer, vil sælgers forpligtelser overfor vandværket overgå til køber.


Sælgers vandforbrug afregnes via refusionsopgørelsen ifm. salget, hvorfor køber vil blive fakturet for hele årets forbrug.


Dokumenter til brug ifm. køb/salg findes her.

Vedtægter

Du finder vandværkets vedtægter her.

Regulativ

Vandværket er underlagt regulativet udfærdiget i medfør af § 55, stk. 2, i lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 7. juni 2010. Regulativet er udarbejdet af Vellerup Sommmerby Vandværk og efterfølgende godkendt af kommunalbestyrelsen i Frederikssund kommune.


Regulativet trådte i kraft den 1. februar 2011 og fremgår herunder.

Regulativ for Vellerup Sommerby Vandværk 2011

Tilsyn

Frederikssund Kommune fører løbende tilsyn med kommunens vandværker. Seneste tilsynsbrev og tilhørende tilsynsskema for Vellerup Sommerby Vandværk fremgår herunder.

Tilsynsbrev

Tilsynsskema

Kontakt

Driftsleder Finn Harup

Tlf: 60 54 82 12

Mail: driftleder@velsomvand.dk


Formand Mikkel Christiansen Ankerstjerne

Tlf: 28 26 57 43

Mail: kontakt@velsomvand.dk


Vellerup Sommerby Vandværk

Birkebækvej 1

4050 Skibby

CVR.nr. 19217655

Information til ejendomsmæglere

Du kan som ejendomsmægler i forbindelse med salg af ejendom i Vellerup Sommerby Vandværks område, finde diverse oplysninger nedenfor.


- Oplysningskema for Vellerup Sommerby Vandværk 2023

- Seneste generalforsamlingsreferat
- Seneste regnskab og budget
- Vedtægter
- Takstblad
- Regulativ
- Analyseresultater
- Bestyrelsesmødereferater.


Har du spørgsmål, som ikke besvares her på hjemmesiden, kan du kontakte vandværket på kontakt@velsomvand.dk, der også bedes orienteret om eventuelt ejerskifte.