Vellerup Sommerby

Velkommen til 

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og

Vellerup Sommerby Vandværk


Et af Danmarks dejligste sommerhusområder,

der omfatter 879 ejendomme.


post@velsom.dk (Grundejerforeningen)

kontakt@velsomvand.dk (Vandværket)

driftleder@velsomvand.dk (Driftleder)


-------------


Arbejdsgrupper

Under fanen Kontakt her på siden, kan du se hvem

der er kontaktperson for de forskellige arbejdsgrupper,

som vi pt. har i foreningen.


Ønsker du at være med eller har du ideer til en

ny arbejdsgruppe, er du meget velkommen

til at kontakte os.


-------------


Ordinær Generalforsamling 2024

afholdes søndag den 14. april

HUSK at sætte kryds i kalenderen allerede nu.


-------------


SMS-service

Husk at opdatere dit tlf.nr via medlemsportalen, hvis du ønsker

at modtage SMS-servicebeskeder fra vandværket.

Det kunne f.eks. være ifm. ledningsbrud.

Du finder medlemsportalen her

Seneste nyt


Møde i campingpladsarbejdsgruppen

Arbejdsgruppen for det grønne fællesareal (den nedlagte campingplads) mødes søndag d. 3. dec. kl. 10-12 på vandværket,

Skriv gerne til Kim Rasmussen på vejformand1@velsom.dk hvis du ønsker at deltage i arbejdet.


-------------


Møde i vedtægtsgruppen

Næste møde i vedtægtsgruppen finder sted mandag d. 11. dec. kl. 19-21 på vandværket. Alle interesserede er meget velkomne til at deltage i det videre arbejde.

Skriv gerne til Kim Rasmussen på vejformand1@velsom.dk hvis du ønsker at deltage i arbejdet med at opdatere foreningens vedtægter.


-------------


Husk at indsende kandidatur og dagsordensforslag til generalforsamling 2024

Der er valg af formand samt afdelingsformand i afdeling 2, 4 og 6 på den kommende generalforsamling. Husk derfor at indsende dit kandidatur og/eller forslag til dagsordenspunkter inden d. 20. januar 2024.

Kandidatur meldes til post@velsom.dk hvortil ønsker til dagsordenspunkter også fremsendes.


-------------


Aftale om vintertjeneste er indgået

Der er indgået aftale om saltning og snerydning for vintersæsonen 2023-2024. Aftalen er indgået med PO-anlæg, som også står for græsslåning af de grønne områder.


-------------


Arbejdsgrupper, referater og hjertestartere

Ansvarsområder og oversigt over arbejdsgruppenes ophæng i bestyrelsen, er tilføjet under Kontakt.

Referat af bestyrelsesmødet den 24. september og bjørneklogruppemøde d. 18. september samt nyt fra biodiversitetsgruppen er tilføjet under punktet Dokumenter.

Information om hjertestarterne samt deres placeringer fremgår i bunden af denne side.


------------


Vandværket har fået nye mailadresser

Vær opmærksom på at vandværket og driftlederen

har fået nye mailadresser.

De fremgår lige over billedet til højre på siden her og på vandværkets side som findes her.


-------------


Afbrydelse af vandforsyning

D. 18. november 2023. Der er desværre opstået ledningsbrud på Fyrvænget hvorfor der kortvarigt vil blive lukket for vandet i hele sommerbyen.


------------


Kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder afholdes kl. 10.00 på følgende datoer på Birkebækvej 1, hvor foreningens medlemmer er velkomne den første ½ time af mødet.


17. december 2023


Ønsker du at stille spørgsmål til bestyrelsen, er du meget velkommen. Spørgsmål bedes dog fremsendt i rimelig tid inden mødet, således at bestyrelsen har mulighed for, at give et så fyldestgørende svar som muligt på selve mødet.


HJERTESTARTERE


I Vellerup Sommerby har vi indkøbt 15 nye hjertestartere, og har i samarbejde med Region Hovedstadens akutberedskab, indført et fuldt ud funktionsdygtigt beredskab.


Hjertegruppen med bestyrelsesmedlem Jan Michael Olsen som leder, arbejder på at organisere vores HjertesikkerZone. Har du lyst til at være med kan du kontakte Jan på vejformand3@velsom.dk.

Der vil løbende blive afholdt kurser med uddannelse af hjerteløbere.


Ønsker du generel information om hjerteløbere eller uddybende beskrivelse af hvor vores hjertestartere er placeret, kan du læse mere samt hente TrygFondens Hjertestarter app via http://hjertestarter.dk

Alternativt kan et simpelt oversigtkort ses her.