Vellerup Sommerby

Velkommen til 

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og

Vellerup Sommerby Vandværk


Et af Danmarks dejligste sommerhusområder,

der omfatter 879 ejendomme.


Vi kan kontaktes via:

Vandværket kontakt@velsomvand.dk

Driftleder driftleder@velsomvand.dk

Grundejerforeningen post@velsom.dk


-------------


Arbejdsgrupper

Under fanen Kontakt her på siden, kan du se hvem

der er kontaktperson for de forskellige arbejdsgrupper,

som vi pt. har i foreningen.


Ønsker du at være med eller har du ideer til en

ny arbejdsgruppe, er du meget velkommen

til at kontakte os.


-------------


Ordinær Generalforsamling 2024

afholdes søndag den 14. april

HUSK at sætte kryds i kalenderen allerede nu.


-------------


SMS-service

Husk at opdatere dit tlf.nr via medlemsportalen, hvis du ønsker

at modtage SMS-servicebeskeder fra vandværket.

Det kunne f.eks. være ifm. ledningsbrud.

Du finder medlemsportalen her

Seneste nyt


Kom på kursus i hjertelungeredning

Hjertegruppen afholder kursus i hjertelungeredning og brug af AED på vandværket i mødelokalet.

Lørdag den 24/2 kl 1100-1300

Kontakt Jan Michael Olsen fra bestyrelsen hvis du ønsker at deltage vejformand3@velsom.dk.


------------


Nyhedsbrev #17

Seneste nyhedsbrev fra den 29. januar 2024

er tilføjet under punktet Nyhedbreve.


------------


Referat af bestyrelsesmøde #18

Referat fra seneste bestyrelsesmødet den 21. januar 2024

er tilføjet under punktet Dokumenter.


------------


Referat af bestyrelsesmøde #17 del 1 & 2

Referat fra bestyrelsesmøde den 17. og 19.

december 2023 er tilføjet under punktet Dokumenter.

I den forbindelse er der udarbejdet

reviderede budgetter for 2024, som findes her.


------------


Referat af bestyrelsesmøde #16

Referat fra bestyrelsesmødet den 5. november

er tilføjet under punktet Dokumenter.


------------


Husk at indsende kandidatur og dagsordensforslag til generalforsamling 2024

Der er valg af formand samt afdelingsformand i afdeling 2, 4 og 6 på den kommende generalforsamling. Husk derfor at indsende dit kandidatur og/eller forslag til dagsordenspunkter inden d. 20. januar 2024.

Kandidatur meldes til post@velsom.dk hvortil ønsker til dagsordenspunkter også fremsendes.


-------------


Aftale om vintertjeneste er indgået

Der er indgået aftale om saltning og snerydning for vintersæsonen 2023-2024. Aftalen er indgået med PO-anlæg, som også står for græsslåning af de grønne områder.


-------------


Arbejdsgrupper og hjertestartere

Ansvarsområder og oversigt over arbejdsgruppenes ophæng i bestyrelsen, er tilføjet under Kontakt.

Referat af mødet i bjørneklogruppen d. 18. september samt nyt fra biodiversitetsgruppen er tilføjet under punktet Dokumenter.

Information om hjertestarterne samt deres placeringer fremgår i bunden af denne side.


------------


Kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder afholdes kl. 10.00 på følgende datoer på Birkebækvej 1, hvor foreningens medlemmer er velkomne den første ½ time af mødet.


datoer afventer


Ønsker du at stille spørgsmål til bestyrelsen, er du meget velkommen. Spørgsmål bedes dog fremsendt i rimelig tid inden mødet, således at bestyrelsen har mulighed for, at give et så fyldestgørende svar som muligt på selve mødet.


HJERTESTARTERE


I Vellerup Sommerby har vi indkøbt 15 nye hjertestartere, og har i samarbejde med Region Hovedstadens akutberedskab, indført et fuldt ud funktionsdygtigt beredskab.


Hjertegruppen med bestyrelsesmedlem Jan Michael Olsen som leder, arbejder på at organisere vores HjertesikkerZone. Har du lyst til at være med kan du kontakte Jan på vejformand3@velsom.dk.

Der vil løbende blive afholdt kurser med uddannelse af hjerteløbere.


Ønsker du generel information om hjerteløbere eller uddybende beskrivelse af hvor vores hjertestartere er placeret, kan du læse mere samt hente TrygFondens Hjertestarter app via http://hjertestarter.dk

Alternativt kan et simpelt oversigtkort ses her.