Nyhedsbrev #18


Kære medlemmer


Vi glæder os til at vi skal mødes på generalforsamlingen den 14. april 2024 kl. 10:30 i Solbakkehallen i Dalby, hvor vi har mange temaer på dagsordenen, vi skal drøfte og beslutte.


Det har været en stor udfordring at få overblik over bogføringen vedr. regnskabet 2023. Som bekendt mangler der bilag fra januar og februar måned, som den tidligere bestyrelse er ansvarlige for. Herudover har det desværre vist sig, at bogføringen i resten af 2023 har været håndteret på en måde, som vores eksterne revisor Grant Thornton ikke har kunnet anvende som fyldestgørende grundlag for udarbejdelse af grundejerforeningens og vandværkets årsregnskaber.


Dette har naturligvis ført til udfordringer i bestyrelsessamarbejdet, og på den baggrund har Jesper Janholm, som tidligere kasserer, og Mette Niebuhr valgt at trække sig fra bestyrelsen her inden generalforsamlingen.


Vi har i bestyrelsen haft et tæt samarbejde med Grant Thornton om at få afklaret hvordan bogføringen har fundet sted, således vi er klar med årsregnskaber for hhv. vandværket og grundejerforeningen, der kan fremlægges for generalforsamlingen.


Som det fremgår af vedtægterne, vil grundejerforeningens regnskab blive udsendt sammen med dagsordenen til generalforsamlingen. Det samlede materiale inklusiv vandværkets regnskab, vil derudover blive gjort tilgængeligt på grundejerforeningens og vandværkets hjemmesider.


Vi vil ikke lægge skjul på, at det har været et krævende, vanskeligt og rigtig vigtigt arbejdsår i bestyrelsen, og vi glæder os til at delagtiggøre jer i, hvor langt vi er nået på generalforsamlingen.  


Vi ser ind i et nyt arbejdsår med langt større overblik. Det vil betyde, at det nu vil være muligt, på en økonomisk ansvarlig måde at overdrage en del af det daglige bogførings og rutinearbejde til et administrationsselskab.

Det glæder vi os til.


Slutteligt vil vi gerne benytte lejligheden til, at sige tak til Jesper og Mette for deres arbejde i bestyrelsen og deres store indsats for sommerbyen. Relevante suppleanter vil blive indkaldt til det konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen d. 14. april.


Vel mødt på generalforsamlingen.

 

Den 27. marts 2024