Generalforsamling

Materiale vedrørende ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2024

Generalforsamlingen afholdes den 14. april 2024 kl. 10:30


Ordinær Generalforsamling 2024 - Indkaldelsesbrev

Ordinær Generalforsamling 2024 - Indkaldelsesmateriale

Ordinær Generalforsamling 2024 - Årsrapport 2023 Vandværk

Ordinær Generalforsamling 2024 - Årsrapport 2023 Grundejerforeningen


Ordinær Generalforsamling 2024 - Referat (AFVENTER)


Vedtægter

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby

Vedtægt Grunderjerforening konsolideret august 2023


Ordensreglement

Ordensreglementet finder du herunder.

Ordensreglement for Grundejerforeningen Vellerup Sommerby


Bestyrelsesmøder

Kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder afholdes kl. 10.00 på følgende datoer på Birkebækvej 1, hvor foreningens medlemmer er velkomne den første ½ time af mødet.

Mødedatoer fremgår af forsiden.


Ønsker et eller flere medlemmer at stille spørgsmål til bestyrelsen, er de meget velkomne. Spørgsmål bedes dog fremsendt i rimelig tid inden mødet, således at bestyrelsen har mulighed for at give et så fyldestgørende svar som muligt på selve mødet.


Referater 2023

Referat fra bestyrelsesmøde #1a. den 26. februar 2023

Referat fra bestyrelsesmøde #2. den 1. marts 2023

Referat fra bestyrelsesmøde #3. den 12. marts 2023

Referat fra bestyrelsesmøde #4. den 20. marts 2023

Referat fra bestyrelsesmøde #5. den 30. marts 2023

Referat fra bestyrelsesmøde #6. den 18. april 2023

Referat fra bestyrelsesmøde #7. den 22. april 2023

Referat fra bestyrelsesmøde #8. den 7. maj 2023

Referat fra bestyrelsesmøde #9. den 11. maj 2023

Referat fra bestyrelsesmøde #10. den 4. juni 2023

Referat fra bestyrelsesmøde #11. den 18. juni 2023

Referat fra bestyrelsesmøde #12. den 22. juli 2023

Referat fra bestyrelsesmøde #13. den 17. august 2023

Referat fra bestyrelsesmøde #14. den 27. august 2023

Referat fra bestyrelsesmøde #15. den 24. september 2023

Referat fra bestyrelsesmøde #16. den 5. november 2023

Referat fra bestyrelsesmøde #17. del 1, den 17. december 2023

Referat fra bestyrelsesmøde #17. del 2. den 19. december 2023


Referater 2024

Referat fra bestyrelsesmøde #18. den 21. januar 2024

Referat fra bestyrelsesmøde #19. den 18. februar 2024


Arbejdsgrupperelateret

Herunder finder du dokumenter relateret til de nedsatte arbejdsgrupper.


Biodiversitetsgruppen

Opsummering af møde den 12. oktober


Bjørneklo og pileurtgruppen

Referat fra møde den 18. september

 

Lokalplan

Lokalplan for området Vellerup Sommerby finder du herunder.

Lokalplan nr. 087 Et sommerhusområde vest for Vellerup by


Forlig

Det indgåede forlig i retsagen om vedtægtstridige ændringer af grundejerforeningens vedtægter, finder du herunder.

Forlig Hillerød Ret BS 20261 2022

Information til ejendomsmæglere

Du kan som ejendomsmægler i forbindelse med salg af ejendom i Vellerup Sommerby, finde diverse oplysninger nedenfor.


- Oplysningskema for Grundejerforeningen Vellerup Sommerby 2024

- Seneste generalforsamlingsreferat
- Seneste regnskab og budget
- Vedtægter
- Takstblad

- Lokalplan
- Bestyrelsesmødereferater.


Har du spørgsmål, som ikke besvares her på hjemmesiden, kan du kontakte grundejerforeningen på post@velsom.dk, der også bedes orienteret om eventuelt ejerskifte.

Cookiepolitik

Du kan læse mere om vores cookiepolitik her.